All Electric Warmtepompen


Is elke woning geschikt voor een All-electric systeem?

Niet elke woning is geschikt voor een volledige All-electric warmtepomp. Er zijn namelijk een aantal belangrijke aandachtspunten bij het plaatsen van een All-electric system. Zo zijn onder andere een goede isolatie van de woning, een lage temperatuur afgiftesysteem en de hoeveelheid ruimte in een woning van belang.

Nieuwbouw en bestaande bouw

In een nieuwbouwwoning worden in de ontwerpen al rekening gehouden met het type verwarmingssysteem, de mate van isolatie, het afgiftesysteem (bijv. vloerverwarming) en ventilatie. Door de goede isolatie verliest een nieuwbouwwoning weinig warmte, om deze reden is een nieuwbouwwoning uitermate geschikt voor een All-electric warmtepomp.In bestaande bouw zijn er ook mogelijkheden voor een warmtepomp. Huizen gebouwd vanaf 2000 zijn steeds beter geïsoleerd en vanaf 2009 zeer goed. In de regel kunnen we zeggen dat een woning voorzien moet zijn van goede isolatie en een geschikt afgiftesysteem (lage temperatuur) om geschikt te zijn voor een warmtepomp. Raadpleeg altijd uw installateur voor een advies op maat

Afgiftesysteem

Voor een goede werking van een All-electric warmtepomp is een lage temperatuur afgiftesysteem noodzakelijk. Dit zijn bijvoorbeeld vloerverwarming of lage temperatuurconvectoren- of radiatoren. Een traditionele cv-ketel levert warm water tot een temperatuur van 80C. Een All-electric warmtepomp daarentegen werkt het meest efficiënt met temperaturen rond de 35C. Om die reden is het afgiftesysteem en de mate van isolatie erg belangrijk om comfortklachten te voorkomen.

Ruimte in de woning

Een All-electric systeem bestaat altijd uit meerdere componenten. Zo is er een binnendeel, buitendeel en een boilervat. Waarbij het boilervat wordt gebruikt voor de bereiding van warm tapwater. In sommige gevallen wordt er ook nog een buffervat geadviseerd. Al deze componenten nemen meer ruimte in beslag dan we gewend zijn bij een cv-ketel. Om die reden dient er in en rondom de woning voldoende ruimte te zijn om een dergelijk systeem te kunnen plaatsen.


Principe werking Xource all-electric warmtepomp

Vanuit de Xource (HPCU) wordt een CV en/of warmwater warmtevraag doorgestuurd naar het monobloc. Het monobloc start en levert een bepaalde temperatuur via de Xource naar of het lage temperatuur systeem (vloerverwarming) of de warmwater voorziening. Afhankelijk van welk systeem er om warmte vraagt zal de regeling in de Xource één van beide circulatiepompen inschakelen. De back-up heater zal bijschakelen wanneer de gewenste temperatuur niet wordt behaald.

Waarom All-electric verwarmen?In het klimaatakkoord staat dat we in 2030 in Nederland 49% minder CO₂ moeten uitstoten dan in 1990 het geval was. Om deze vermindering van de uitstoot te realiseren nemen we langzamerhand afscheid van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Aardgas heeft namelijk als kenmerk dat het CO₂ uitstoot bij verbranding. Een All-electric warmtepomp is volledig gasloos en gebruikt elektriciteit om de warmte uit de lucht of de grond om te zetten naar bruikbare energie zodat een woning van verwarming en warm tapwater wordt voorzien. Het voordeel hiervan is dat er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen en dat hierdoor de CO₂-uitstoot wordt beperkt.


BinnenKort verkrijgbaar op HAGRO Shop

XTEND ALL-ELECTRIC MONOBLOCK (R290)

Verminderde CO2-uitstoot en nog lagere energiekosten

Intergas lanceert voor het einde van het jaar een volledige all-electric warmtepomp monoblock assortiment op basis van propaangas (R290). Propaan is een natuurlijk koudemiddel, met een veel lager Global Warming Potential (GWP) dan de huidige gangbare koudemiddelen. Deze propaan warmtepomp is beschikbaar in de uitvoeringen 6, 8 en 12 kW. Voor de bereiding van warm tapwater is er keuze uit voorraadvaten met 200 of 300 liter inhoud.